Κατοικία στα Καλύβια

Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων

Συμμετοχή σε μελέτη του γραφείου “Charilaos Gkikas and Associates Architects”.