Θάλασσα

Κέντρο εξοικείωσης των παιδιών με το θαλάσσιο περιβάλλον στο Μικρολίμανο

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός ευέλικτου – διαδραστικού χώρου που θα μεταβάλλεται από τα ίδια τα παιδιά, άρα θα τον οικειοποιούνται και παράλληλα θα τα βοηθάει να αναπτύξουν τις νοητικές ικανότητές τους.

Η βασική ιδέα αφορά σε έναν γραμμικό όγκο που τοποθετείται σε κεντρικό σημείο του υφιστάμενου κτιρίου και περιέχει όλες τις λειτουργίες, ενώ ο υπόλοιπος χώρος παραμένει ελεύθερος. Τα παιδιά, αλλά και οι υπόλοιποι χρήστες, καλούνται να “διαλύσουν” αυτόν τον όγκο, είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω, ανακαλύπτωντας τις λειτουργίες του και τροποποιώντας τον χώρο τους σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Η έμφαση στην ελεύθερη κάτοψη δημιουργεί έναν ευέλικτο χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να μεταβάλλουν τα ίδια τον χώρο, αφού τα έπιπλα – εξαρτήματα που τους προσφέρονται είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ελαφριά και εύκολα προσαρμοζόμενα. Επιπλέον, συντελλούν και στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών μέσω διαδικασιών παιχνιδιού και δημιουργίας. Για παράδειγμα, η πολυχρωμία των καθισμάτων βοηθάει στην ανάπτυξη της ικανότητας της ταξινόμησης, όταν τα παιδιά καλούνται να τα τακτοποιήσουν ανάλογα με το χρώμα τους.