ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Παρουσίαση πλήρους φακέλου που περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά σχέδια για την υλοποίηση του έργου, καθώς και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του χώρου στην τελική του μορφή.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, παρέχεται συνεχής επίβλεψη της κατασκευής, έτσι ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος των εργασιών και να διασφαλίζεται στο μέγιστο η ορθή εκτέλεση των σχεδίων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεκπεραίωση άδειας
Σύνταξη πλήρους φακέλου για την πολεοδομία και διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς, όπου απαιτείται άδεια.

Εταιρική ταυτότητα
Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, από τον σχεδιασμό του λογοτύπου μέχρι τις απαραίτητες για κάθε επιχείρηση εφαρμογές (επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, κατάλογοι, έντυπα κτλ.), σε συνεργασία με έμπειρο και αναγνωρισμένο graphic designer.
…περισσότερα