ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στο πρώτο στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης φωτογραφίζουμε και αποτυπώνουμε τον χώρο. Σε συνεργασία με τον πελάτη θέτουμε τους στόχους του έργου και σχηματίζουμε την κεντρική ιδέα γύρω από την οποία θα κινηθούμε σχεδιαστικά.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε έναν πλήρη φάκελο με κατόψεις, ανόψεις, όψεις, τομές, καθώς και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των επί μέρους χώρων.

Αφού γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, πάντα σε συνεννόηση και συνεχή διάλογο με τον πελάτη, τα σχέδια οριστικοποιούνται και περνάμε στο τελικό στάδιο, στη μελέτη εφαρμογής. Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο συντονισμός με τις υπόλοιπες μελέτες που αφορούν το έργο (στατικά, μηχανολογικά κ.α.), ο σχεδιασμός των διαφόρων κατασκευαστικών λεπτομερειών, η τελική μελέτη φωτισμού, υλικών, χρωμάτων και επίπλων, καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο της υλοποίησης του έργου ώστε να παρακολουθούμε την πρόοδο των εργασιών και να διασφαλίζουμε την ορθή εκτέλεση των σχεδίων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεκπεραίωση άδειας
Σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη πλήρους φακέλου για την πολεοδομία και τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας, όπου απαιτείται άδεια.

Εταιρική ταυτότητα
Σε συνεργασία με έμπειρο και αναγνωρισμένο graphic designer, αναλαμβάνουμε το στήσιμο εταιρικής ταυτότητας, από τον σχεδιασμό του λογοτύπου μέχρι τις απαραίτητες για κάθε επιχείρηση εφαρμογές του (επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, κατάλογοι, έντυπα κτλ.).
…περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την οικονομική μας προσφορά ή να κανονίσουμε μία συνάντηση από κοντά.