ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Παρουσίαση πλήρους φακέλου που περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά σχέδια για την υλοποίηση του έργου, καθώς και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του χώρου στην τελική του μορφή.

Aναλυτικά τα στάδια της μελέτης:

Στο πρώτο στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης φωτογραφίζεται και αποτυπώνεται ο χώρος. Σε συνεργασία με τον πελάτη σχηματίζονται οι στόχοι του έργου και δημιουργείται η κεντρική ιδέα γύρω από την οποία θα κινηθεί ο σχεδιασμός.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πλήρης φάκελος με κατόψεις, ανόψεις, όψεις, τομές, καθώς και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των επί μέρους χώρων.

Αφού γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, πάντα σε συνεννόηση και συνεχή διάλογο με τον πελάτη, τα σχέδια οριστικοποιούνται και περνάμε στο τελικό στάδιο, στη μελέτη εφαρμογής. Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο συντονισμός με τις υπόλοιπες μελέτες που αφορούν το έργο (στατικά, μηχανολογικά κ.α.), ο σχεδιασμός των διαφόρων κατασκευαστικών λεπτομερειών, η τελική μελέτη φωτισμού, υλικών, χρωμάτων και επίπλων, καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, παρέχεται συνεχής επίβλεψη της κατασκευής, έτσι ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος των εργασιών και να διασφαλίζεται στο μέγιστο η ορθή εκτέλεση των σχεδίων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεκπεραίωση άδειας
Σύνταξη πλήρους φακέλου για την πολεοδομία και διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς, όπου απαιτείται άδεια.

Εταιρική ταυτότητα
Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, από τον σχεδιασμό του λογοτύπου μέχρι τις απαραίτητες για κάθε επιχείρηση εφαρμογές (επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, κατάλογοι, έντυπα κτλ.), σε συνεργασία με εξειδικευμένο graphic designer.
…περισσότερα